4 gode råd til deg som skal kjøpe luft-luft varmepumpe

Å kjøpe luft-luft varmepumpe kan være en forvirrende prosess. I jungelen av merker, begreper og tekniske spesifikasjoner gir vi deg 4 gode råd på veien mot den perfekte luft-luft varmepumpen i ditt hjem.

Velg et kjent merke

Innovasjon og utvikling av luft-luft varmepumper foregår i hovedsak hos de japanske produsentene som for eksempel Toshiba.
Det finnes et utall merker luft-luft varmepumper. Noen merker utvikler og produserer sine egne modeller mens andre får varmepumpene sine produsert hos eksterne produsenter. Sistnevnte produksjon forgår gjerne i Kina hvor kvalitet og ytelse ofte er begrenset med dertil lave priser. Innovasjon og utvikling av luft-luft varmepumper foregår i hovedsak hos de japanske produsentene som for eksempel Toshiba. Et kjent japansk merke er derfor som hovedregel et trygt valg. I tillegg har flere av disse merkene egne modeller utviklet for drift i det nordiske klimaet. Disse kan for eksempel ha gode avisningsfunksjoner og høye ytelser ved lave utetemperaturer, i motsetning til europeiske modeller som først og fremst er beregnet for kjøling. Å se etter nordiske modeller er derfor et godt tips.

Vær oppmerksom på disse tekniske spesifikasjonene

Når det gjelder de tekniske spesifikasjonene er det først og fremst tre ting man bør være oppmerksom på; avgitt varmeeffekt, årsvarmefaktor (SCOP) og lyd.

Avgitt varmeeffekt
Avgitt varmeeffekt forteller hvor mye varme luft-luft varmepumpen avgir ved en gitt ute- og innetemperatur. Man bør se på avgitt varmeeffekt ved ulike utetemperaturer og vurdere dette opp mot boligens varmebehov for å sikre at modellen er kraftig nok. Desto høyere varmebehov jo kraftigere varmepumpe vil man trenge. En forhandler vil vurdere varmebehovet og anbefale riktig modell. I Norge har det vært veldig fokus på avgitt varmeeffekt ved lave utetemperaturer. Det er bra, men det viktigste er å se på temperaturområdene som er reelle for det stedet boligen ligger. For eksempel er det lite interessant hvor mye varmepumpen leverer ved ‐20 °C hvis man bor i et kyststrøk hvor temperaturen sjelden eller aldri faller under ‐10 °C. Det er heller ikke nødvendig å dimensjonere varmepumpen for å dekke alt varmebehov på de aller kaldeste dagene.

Elektro-Kjøl har autoriserte montører som gir deg en trygg og sikker montering.

Årsvarmefaktor (SCOP)
Årsvarmefaktor (SCOP) er det andre man bør se på. Årsvarmefaktor er forholdet mellom tilført effekt i form av elektrisitet og avgitt effekt i form av varme gjennom et helt år når svingninger i utetemperaturen er hensyntatt. Årsvarmefaktor beskriver altså varmepumpes evne til å spare strøm gjennom hele året. For eksempel har Toshiba Daiseikai 9 25 en årsvarmefaktor på 5,33. Det betyr at varmepumpen gjennom et år vil tilføre 5,33 ganger så mye varmeenergi som den bruker i form av elektrisitet. Jo høyere SCOP varmepumpen har, jo mer effektiv er den. Årsvarmefaktor er også en del av beregningsunderlaget for energimerkingen. Luft-luft varmepumper har gjerne energimerke A+++ til A+, hvor A+++ er det beste.

Lyd
Alle luft-luft varmepumper avgir lyd, men hvor mye kan variere ganske mye. På innedelen kommer lyden fra viften som fordeler varmen i boligen. Det er lurt å sjekke hvilket lydnivå den aktuelle varmepumpen har på innedelen. Jo flere trinn man kan styre viftehastigheten, jo bedre kan man regulere lyden. Mange varmepumper har også stillefunksjon hvor lyden reduseres ytterligere. Fra utedelen er det lyd fra viften og kompressoren. Som hovedregel kan man si at de mer kostbare modellene har et lavere lydnivå både inne og ute. Dette på grunn av mer kostbare kompressorer som gir mindre lyd, flere viftehastigheter og større volum.

Vurder hvilke tilleggsfunksjoner du har behov for

Mange av luft-luft varmepumpene i det øvrige prissegmentet har tilleggsfunksjoner som man ikke finner på de rimeligere variantene. Dette kan for eksempel være avanserte luftfiltre som gjør at varmepumpen har samme egenskaper som kostbare luftrensere. Det kan også være bedre styringsmuligheter som nattsenkingsfunksjon eller ukeinnstillinger. Dette er innstillinger som kan bidra til enda større besparelse. Før man velger varmepumpe bør man gjøre en vurdering på om dette er tilleggsfunksjoner man har behov for.

Kjøp varmepumpen via faghandelen fra en autorisert forhandler

Vi oppfordrer alle å kjøpe varmepumper via faghandelen fra en autorisert forhandler, som vil sikre deg en trygg og best mulig kundeopplevelse.
Majoriteten av varmepumper i Norge forhandles gjennom faghandelen. Dette er firmaer som har spesialisert seg på salg og installasjon av varmepumper, og som har nødvendig sertifisering i orden. Forhandlerne har gjerne avtaler med en eller flere av importørene av kjente merker. Dette gir erfaring som gjør at de anbefaler modeller med god kvalitet og høy besparelse slik at de får fornøyde kunder.

Som følge av krav til sikkerhet, miljøvennlighet og merkevarebeskyttelse, stiller varmepumpeprodusentene spesifikke krav til sine importører knyttet til kompetanse, kursing, logistikk, reservedelslager, teknisk support og avfallsgjenvinning. Det stilles også spesifikke krav til bruk av logo og merkenavn. De offisielle importørene er forpliktet til å sørge for at forhandlerne holder det nivået som varmepumpeprodusenten setter. På denne bakgrunn kurses forhandlere og installatører, noe som fører til status som autorisert forhandler.

Elektro-Kjøl har autoriserte montører og vil gi deg en trygg installasjon. Ta kontakt med oss for gode råd om valg av varmepumpe.

© Elektro Kjøl AS
Utvilket av: