Rentefri delbetaling

Rentefri delbetaling på din Toshiba varmepumpe

Alle bør ha mulighet til å investere i en varmepumpe der det er hensiktsmessig. En varmepumpe sparer deg for fremtidige energikostnader –  de fleste tjener inn sin varmepumpe allerede før det er gått 5 år.

Vi tilbyr rentefri delbetaling over to år på din Toshiba varmepumpe.

Gjennom Resurs Bank kan våre forhandlere tilby rentefri delbetaling over 2 år på din Toshiba varmepumpe. Ingen etableringsgebyr.

Fordeler med rentefri delbetaling

 • Slipp et større engangsbeløp.
 • Styr selv hvor raskt nedbetalingen skal skje.
 • Ingen nominell rente.
 • Ingen etableringsgebyr.
 • Kun kr 45 i månedlig administrasjonsgebyr.

Prisoversikt delbetaling

Modellene har veiledende priser inklusive standard montasje. Pris per måned over to år, avrundet til nærmeste hele tall.

Modell Pris inkl. montasje Avrundet pris/mnd.
Toshiba Seiya Nordic 25 Kr 17 990,- Kr 795,- pr. mnd.
Toshiba Seiya Nordic 35 Kr 19 490,- Kr 857,- pr. mnd.
Toshiba Seiya AC Kr 15 990,- Kr 711,- pr. mnd.
Toshiba Shorai 25 Kr 21 990,- Kr 961,- pr. mnd.
Toshiba Shorai 35 Kr 24 990,- Kr 1 086,- pr. mnd.
Toshiba Gulvmodell 25 Kr 29 990,- Kr 1 295,- pr. mnd.
Toshiba Gulvmodell 35 Kr 30 990,- Kr 1 336,- pr. mnd.
Toshiba Daiseikai 9 25 Kr 28 490,- Kr 1 232,- pr. mnd.
Toshiba Daiseikai 9 35 Kr 30 490,- Kr 1 315,- pr. mnd.
Toshiba Multisplitt Seiya Kr 36 990,- Kr 1 586,- pr. mnd.
Toshiba Multisplitt Shorai Kr 43 490,- Kr 1 857,- pr. mnd.
Toshiba Multisplitt Daisaikai 9 Kr 44 490,- Kr 1 899,- pr. mnd.
Toshiba Multisplitt Gulvmodell Kr 48 990,- Kr 2 086,- pr- mnd.

Priseksempel for delbetaling 24 mnd*

Kredittbeløp:
Kr 20 000,-
Årsrente:
0 %
Adm. gebyr/mnd.:
Kr 45,-
Etabl.gebyr:
Kr 0,-
Effektiv rente:
5,00 %
Kredittkostnad:
Kr 1 080,-
Ord. delbet./mnd**:
Kr 879,-
Totalbeløp:
Kr 21 080,-

*Eksempelet baseres på kjøp gjort den femtende dagen i kalendermåneden og er beregnet 05.12.2017. Eksempelet forutsetter at renter og gebyrer er uforandret under hele kredittperioden. Andre måter å utnytte kreditten, kan medføre en høyere eller lavere effektiv rente. Den effektive renten er beregnet i henhold til forskrift om kredittavtaler mv.

**Beløp avrundes opp til nærmeste krone. Måneden etter valgt delbetalingsplan påløper etableringsgebyr på ordinært delbetalingsbeløp. Etableringsgebyret er inkludert i Kredittkostnad og Totalbeløp.

Kontakt oss gjerne for mer info om delbetaling av din nye Toshiba varmepumpe.

Les mer

Verdt å vite om nordiske modeller

Har du lest tester eller annen informasjon om luft-luft-varmepumper, har du sikkert hørt begrepet «nordisk modell». Med god grunn.

Kaldere og mer variert klima enn i Europa for øvrig betyr nemlig tøffere forhold for luftbaserte varmepumper i Norden. Anerkjente produsenter som Toshiba utvikler derfor egne nordiske modeller som er tilpasset klimaet vi har her i Norge. Tilpasningene handler særlig om

 • nok effekt ved lave utetemperaturer
 • effektive og robuste løsninger for avriming
 • høy energisparing i løpet av året

Viktig å virke i kulda

Luft-luft-varmepumper kan også brukes til kjøling, og europeiske modeller av varmepumper er først og fremst utviklet for kjøling. Det går ofte på bekostning av hvor godt de yter i kulda; både hvor mye varme de produserer og hvor effektivt de gjør det. De fleste luft-til-luft-varmepumpene tilpasset nordisk klima kan hente ut energi fra uteluften ned mot -25 °C.

Garantert til -30 °C

Toshibas nyeste toppmodell Daisekai 9 har fabrikkgarantert drift helt ned til -30 °C. Ved så lave utetemperaturer synker riktignok varmepumpens effekt og ytelse, målt som effektfaktor (COP, coefficient of performance). Men varmepumpen vil aldri avgi mindre varmeenergi enn hva den bruker av strøm.

Rim på utedelen er normalt i Norge

Fuktighet i uteluft vil danne rim på utedelen til luft-til-luft-varmepumper når det er kaldere enn +5°C. Denne rimen må fjernes med jevne mellomrom. De fleste varmepumper gjør dette automatisk ved å snu prosessen i varmepumpen. Da henter den varme fra inneluft til å smelte rim og is.

Innebygget løsning for å avrime

For å sikre at vann fra avriming av utedelen renner bort i stedet for å fryse, bør utedelen til varmepumpen ha varmekabel i bunnpanne eller i dreneringskanal. Nordiske modeller av Toshiba-varmepumper har ferdig montert varmekabel i bunnpanne. Europeiske modeller av varmepumper mangler varmekabel, så den må monteres samtidig med varmepumpen. Da er du ikke garantert et like godt resultat.

Optimal energisparing

Nordiske modeller er også utviklet for å gi maksimal energisparing for nordiske klimaforhold. Et viktig tall er varmepumpens årsvarmefaktor, som forteller hvor mye mer varme den gir i løpet av året enn hva den bruker av strøm. Teoretisk årsvarmefaktor (SCOP) oppgis på varmepumpenes energimerke, for ulike klimasoner.  Toshiba Daisekai 9 har SCOP på 5,3 for middels klima. Også for kaldt klima er SCOP høy: 4,3. Det tilsvarer 77 % (teoretisk) energisparing.

Lavt lydnivå

Også lydnivå er viktig for nordisk klima, siden varmepumpene vil gå for fullt når det er kaldt ute. Derfor har nordiske toppmodeller den mest avanserte teknologien for selve hjertet i varmepumpen; kompressoren. Teknologien kalles dobbel rullestempel-kompressor, og gir minimal vibrasjon og lavt lydnivå.

Les mer

Skal du bygge nytt hus? Velg smart oppvarming med høy komfort

Varmepumper gir god komfort og er også lønnsomme i nye boliger. Vi gir deg råd om hva som passer.

Boliger trenger oppvarming både til rom og til tappevann, og mange typer varmepumper kan levere begge deler. Den store fordelen sammenlignet med andre varmekilder som strøm eller ved, er at varmepumper sparer energi: Varmepumper gir 2,5 til 4 ganger så mye varme som hva de bruker i strøm. Varmepumper kan levere varme til vannbårne systemer som gulvvarme eller radiator, til tappevann eller til luft. De bruker fornybar energi som finnes gratis i omgivelsene våre, og derfor bidrar du også til et bedre miljø hvis du velger varmepumpe.

Lønnsomt også i nye boliger

Energibehovet til nye boliger har blitt lavere etter at myndighetene skjerpet kravene i byggeteknisk forskrift fra 2016. Da ble også kravet til oppvarmingsløsning endret. For nye eneboliger og andre småhus holder det å ha elektrisk oppvarming og skorstein. Dette er billig å installere når boligen bygges, men gir full pris for strømmen hver måned i resten av boligens levetid.

Varmepumper krever høyere investering i starten, men vil spare energi hver måned. Kan varmepumpene spare nok energi til at du likevel går i pluss i løpet av varmepumpens levetid?

– Ja, i de fleste tilfeller. Det kommer an på type varmepumpe og faktorer som størrelse på boligen og hvor mange som bor der, sier varmepumpe-spesialist Morten Solsem. Han jobber hos importøren ABK-Qviller, som leverer varmepumper fra Nordens største produsent NIBE.

Vannbåren varme gir god komfort og maksimal energisparing

For nye boliger er det mest aktuelt å velge varmepumper som leverer til vannbårne systemer, det vil si til radiatorer, gulvvarme eller viftekonvektorer og til varmt tappevann. Da kan varmepumpene varme opp både rom og varmt tappevann. De typene varmepumper som passer til dette i nye boliger, er:

 • bergvarmepumpe, som henter varme fra energibrønner boret i bakken,
 • luft-vann-varmepumpe, som henter varme fra uteluften, og
 • avtrekksvarmepumpe, som henter varme fra brukt luft i boligen din.

 

Bergvarmepumpe er den beste løsningen

– Bergvarmepumpe er det jeg vil anbefale venner og kjente som skal bygge hus, sier Solsem. Bergvarmepumper gir høyest energisparing, er robuste og har lang levetid – men de er også dyrest å installere.

– Selv for den som er veldig opptatt av lønnsomhet, er dette utvilsomt et godt valg for boliger på 250 m² eller mer, fastslår Solsem. Han har beregnet lønnsomheten til ulike typer varmepumper etter at myndighetene skjerpet kravene. Med varmepumpe og vannbåren varme tillater byggereglene at du dropper skorstein, og det sparer du en del på. I tillegg slipper du kostnad til varmtvannsbereder fordi den leveres integrert i bergvarmepumpen.

Også for mindre boliger enn 250 m² kan bergvarmepumpe være et gunstig alternativ.
– Spesielt hvis beboerne bruker mye varmtvann, hvis du har en utleiedel – eller hvis du er opptatt av en trygg løsning med god komfort, sier Solsem.

Stabil drift og lang levetid

Bergvarmepumper fungerer like godt hele året fordi temperaturen nede i fjellet er nokså konstant. De gir også muligheten for veldig rimelig kjøling via viftekonvektorer på varme sommerdager. Nye bergvarmepumper regulerer effekten trinnløst etter behov, og kan dekke opp mot 100 % av energien boligen din trenger til varmt tappevann og oppvarming. Bergvarmepumper har en forventet levetid på 15-20 år, mens levetiden for selve energibrønnen er 50-75 år.

– Det å bore energibrønn er alltid best hvis det er mulig, konkluderer Solsem.

Luft til vann-varmepumper

Hvis det ikke er mulig å bore energibrønn av hensyn til grunnforhold eller økonomi, er luft til vann-varmepumper et godt alternativ. Slike varmepumper henter varme fra uteluft via en utedel, og avgir varmen til varmt tappevann og romvarme. De kan installeres over alt, og sparer mye energi sammenlignet med elektrisk oppvarming.

– Vektlegger vi bare økonomisk lønnsomhet, egner luft til vann-varmepumper seg best for nye boliger på 150 m² eller mer, sier Solsem. Kostnaden er litt lavere enn for bergvarme, siden du slippe å bore energibrønn. Derimot er energisparingen litt lavere, fordi varmepumpen er litt mindre effektive når det er riktig kaldt ute.
– De beste luft til vann-varmepumpene er effektive helt ned til – 25 °C utetemperatur, poengterer Solsem.

Avtrekksvarmepumper er en kompakt alt i ett-løsning

Det tredje alternativet for nye boliger er avtrekksvarmepumper, som gjenvinner varmen i brukt luft i boligen din. Da får du romoppvarming, ventilasjon og varmtvann fra én kompakt enhet på størrelse med et kjøleskap, og du trenger ikke utedel.

– Avtrekksvarmepumper egner seg best for leiligheter og småhus, opplyser Solsem. Til nå er det særlig profesjonelle utbyggere som har valgt slike løsninger, fortrinnsvis til leiligheter og rekkehus. Avtrekksvarmepumper leveres med integrert balansert ventilasjon, og da har du kontroll på luftmengder og lufttemperaturer i boligen.

Du må tenke på varmepumpe tidlig i byggeprosjektet

Med vannbåren varme i boligen din får du et behagelig og godt inneklima i tillegg til lave energiutgifter. Du har også muligheten til å bytte energikilde hvis du ønsker det.
– Å bygge bolig er en langsiktig investering. Da er du gjerne opptatt av å sikre deg effektive, robuste løsninger og god komfort, mener Solsem. NIBEs varmepumper er tilpasset smarte hjem og kan styre varmeproduksjonen etter lavest mulig strømpriser.

Uansett hvilken type varmepumpe du velger, er det viktig at du tenker på dette så tidlig som mulig i byggeprosjektet. Hva du velger, avgjør hva slags praktiske hensyn du må ta. Skal du for eksempel ha bergvarmepumpe og bore en energibrønn på tomta, er det gunstig å gjøre dette før selve byggeprosessen starter.
– Kontakt en kompetent varmepumpe-forhandler så tidlig som mulig, og få hjelp til å finne og prosjektere optimal løsning for din nye bolig og dine behov. Vi har et nettverk av NIBE-forhandlere over hele landet, opplyser Solsem. Kjøper du bolig fra en utbygger, bør du diskutere alternative oppvarmingsløsninger så tidlig som mulig.

Les mer

Hvorfor velge Toshiba Varmepumpe?

Det er mange grunner til at du bør investere i en varmepumpe. For mange er den viktigste årsaken nettopp at det er en investering. Den betaler seg over tid. En god luft-luft-varmepumpe gir deg renere luft og riktig innetemperatur – samtidig som du sparer strøm.

Men hvorfor bør du velge Toshiba? Et unikt klima krever unike varmepumper. Toshibas varmepumper er spesielt utviklet for å fungere optimalt under norske forhold. Slik kan du spare maksimalt med strøm og få et behagelig, sunt miljø.

Den norske importøren av Toshiba varmepumper samarbeider tett med Toshibas fabrikk. Ja, så tett at vi har ansatt vår egen produktutvikler fra Japan, med over 40 års erfaring fra Toshiba. Slik kan vi utvikle varmepumper særlig tilpasset det norske markedet. Gjennom mange år har Toshiba banet vei i markedet, og stått for en rekke innovasjoner og nyvinninger. Visste du forresten at mye av teknologien du finner i andre varmepumper i dag, først ble utviklet av Toshiba? Det har betalt seg i flere bransjepriser, gode testresultater og fornøyde kunder i varme hjem.

Les også: 16 års forsikring på din Toshiba varmepumpe

Mange velger også Toshiba når de skal kjøpe varmepumpe for andre gang. De har andre krav, og har – bokstavelig talt – kjent verdien av en luft-luft-varmepumpe på kroppen. Dette er en investering som skal tjene deg i neste 10–15 årene.

Derfor velger varmepumpekjennere Toshiba.

Les mer

4 gode råd til deg som skal kjøpe luft-luft varmepumpe

Å kjøpe luft-luft varmepumpe kan være en forvirrende prosess. I jungelen av merker, begreper og tekniske spesifikasjoner gir vi deg 4 gode råd på veien mot den perfekte luft-luft varmepumpen i ditt hjem.

Les mer

Bytt ut oljefyren med moderne og miljøvennlig oppvarming

Fra 2020 er det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til å varme opp bygninger. Har du oljefyr i boligen din er det på tide å ta grep nå.

Les mer

16 års forsikring på din Toshiba varmepumpe

Bekymringsfri drift i opptil 16 år! De første fem årene av varmepumpens levetid kan du forsikre kostnadsfritt.

Les mer