Verdt å vite om nordiske modeller

Har du lest tester eller annen informasjon om luft-luft-varmepumper, har du sikkert hørt begrepet "Nordisk modell". Med god grunn.

Kaldere og mer variert klima enn i Europa for øvrig betyr nemlig tøffere forhold for luftbaserte varmepumper i Norden. Anerkjente produsenter som Toshiba utvikler derfor egne nordiske modeller som er tilpasset klimaet vi har her i Norge. Tilpasningene handler særlig om

  • nok effekt ved lave utetemperaturer
  • effektive og robuste løsninger for avriming
  • høy energisparing i løpet av året

Viktig å virke i kulda

Luft-luft-varmepumper kan også brukes til kjøling, og europeiske modeller av varmepumper er først og fremst utviklet for kjøling. Det går ofte på bekostning av hvor godt de yter i kulda; både hvor mye varme de produserer og hvor effektivt de gjør det. De fleste luft-til-luft-varmepumpene tilpasset nordisk klima kan hente ut energi fra uteluften ned mot -25 °C.

Garantert til -30 °C

Toshibas nyeste toppmodell Daisekai 9 har fabrikkgarantert drift helt ned til -30 °C. Ved så lave utetemperaturer synker riktignok varmepumpens effekt og ytelse, målt som effektfaktor (COP, coefficient of performance). Men varmepumpen vil aldri avgi mindre varmeenergi enn hva den bruker av strøm.

Rim på utedelen er normalt i Norge

Fuktighet i uteluft vil danne rim på utedelen til luft-til-luft-varmepumper når det er kaldere enn +5°C. Denne rimen må fjernes med jevne mellomrom. De fleste varmepumper gjør dette automatisk ved å snu prosessen i varmepumpen. Da henter den varme fra inneluft til å smelte rim og is.

Innebygget løsning for å avrime

For å sikre at vann fra avriming av utedelen renner bort i stedet for å fryse, bør utedelen til varmepumpen ha varmekabel i bunnpanne eller i dreneringskanal. Nordiske modeller av Toshiba-varmepumper har ferdig montert varmekabel i bunnpanne. Europeiske modeller av varmepumper mangler varmekabel, så den må monteres samtidig med varmepumpen. Da er du ikke garantert et like godt resultat.

Optimal energisparing

Nordiske modeller er også utviklet for å gi maksimal energisparing for nordiske klimaforhold. Et viktig tall er varmepumpens årsvarmefaktor, som forteller hvor mye mer varme den gir i løpet av året enn hva den bruker av strøm. Teoretisk årsvarmefaktor (SCOP) oppgis på varmepumpenes energimerke, for ulike klimasoner.  Toshiba Daisekai 9 har SCOP på 5,3 for middels klima. Også for kaldt klima er SCOP høy: 4,3. Det tilsvarer 77 % (teoretisk) energisparing.

Lavt lydnivå

Også lydnivå er viktig for nordisk klima, siden varmepumpene vil gå for fullt når det er kaldt ute. Derfor har nordiske toppmodeller den mest avanserte teknologien for selve hjertet i varmepumpen; kompressoren. Teknologien kalles dobbel rullestempel-kompressor, og gir minimal vibrasjon og lavt lydnivå.

© Elektro Kjøl AS
Utvilket av: